ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»

Ο στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας.
Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
• 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
• 2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
• 3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Έναρξη υποβολών απο 10/05/2021 εως και 10/06/2021

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410250722 & 2410250382

και μαζί θα εξετάσουμε τις δυνατότητες ένταξής σας στο παρόν πρόγραμμα
Παραμένουμε στη διάθεσή σας!

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr