ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είμαστε οι πιο αξιόπιστοι σύμβουλοι επιχειρήσεων στον χώρο και έχουμε συμβάλει στην επιτυχία εκατοντάδων επιχειρήσεων.

Κρατικές Επιδοτήσεις

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ενέργειες για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης με Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανάλογα με  επιχείρησή σας.

Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας | BRAND

 Η εταιρική ταυτότητα είναι το «προφίλ» της κάθε επιχείρησης.  Η κατοχή μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας είναι το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας.

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός-Τραπεζικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες , οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται από κάθε επιχείρηση και Οργανισμό.

Franchise

Εκπόνηση φακέλου με στοιχεία οικονομοτεχνικής μελέτης, έρευνας αγοράς, μελέτες αποδοτικότητας και ορθής λειτουργίας του δικτύου Franchise.

Ανάπτυξη Εξαγωγών

Ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες  για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Προβολή στο Διαδίκτυο

Ολοκληρωμένο πακέτο κατασκευής ιστοσελίδας:  μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων για επιχείρησεις, δημόσιο οργανισμό και ΜΚΟ.

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Καθοδήγηση για την κατοχύρωση και προστασία του εμπορικού σας σήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr