ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι πάντα στην διάθεσή σας να σας καθοδηγήσουν για την κατοχύρωση και προστασία του εμπορικού σας σήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Τι Είναι Εμπορικό Σήμα

Εμπορικό σήμα είναι το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μια επιχείρησης. Μπορεί να είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης από εκείνα άλλων.

Μπορεί να αποτελείται από λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, ήχους, καθώς και το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει σε Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα μία εταιρία μπορεί να διατηρήσει επ’ αόριστον το εμπορικό της σήμα εφόσον πραγματοποιεί την πληρωμή των τελών στα χρονικά διαστήματα που ορίζει η νομοθεσία.

Η Διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείται από την F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι:

 • Κατάταξη του εμπορικού σήματος σε κλάσεις
 • Διενέργεια νομικού ελέγχου αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του σήματος
 • Κατάθεση δήλωσης στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Έλεγχος της δήλωσης από την Υπηρεσία Σημάτων
 • Αποδοχή της δήλωσης εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται

Ενδιαφέρεστε για κατοχύρωση εμπορικού σήματος ;

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr