ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση επενδυτικής πρότασης και υπαγωγής κάθε επιχείρησης στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν

 • Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ (Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για προγράμματα ανέργων και υποβολή αιτήσεων)
 • Προγράμματα LEADER / CLLD
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Αναπτυξιακός Νόμος / Επενδυτικός Νόμος

Αναλυτικότερα, προσφέρουμε

 • Ενημέρωση για τρέχοντα και εν δυνάμει επιδοτούμενα κρατικά προγράμματα
 • Σχεδιασμό επενδυτικού πλάνου
 • Εκπόνηση επενδυτικής πρότασης (συλλογή δικαιολογητικών και προσφορών, σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, ηλεκτρονική υποβολή πρότασης, αποστολή φυσικού φακέλου)
 • Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνηση τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τεχνικών μελετών), μέχρι την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της κάθε επενδυτικής πρότασης
 • Διαχείριση / Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης

Ενδιαφέρεστε για κάποια κρατική επιδότηση ;

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr