ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ»

Στόχος

Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία, καλύπτοντας μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμοι ΚΑΔ:

 • 13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών .
 • 13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.
 • 11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ .
 • 29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου.

Όροι & προϋποθέσεις

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2020.
 • Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) είναι επιλέξιμες υπό όρους.
 • Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση το 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 , με μέγιστη επιδότηση σε 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.
 • Προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της

Περίοδος υποβολής

 • Από 31/05/2021 έως 28/07/2021 ( ώρα 17:00)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr