ΕΣΠΑ – Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπως υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. στις 22/10/2021. 

Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 μπορείτε να βρείτε εδώ 

Υποστηρικτικό Υλικό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Μανδηλαρά 42, 41222, Λάρισα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  2410 250772

  EMAIL

  info@ffsimv.gr